จดโดเมนเนม
  กรุณาตรวจสอบโดเมนเนมก่อนใช้งาน
[ตั้วอย่าง เช่น : yourdomain.com]
คุณสามารถเลือกทำรายการจดโดเมนหรือเปลี่ยนแพ็กเกจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างได้
  . ถ้าต้องการใช้โดเมนนี้
 
+ รายละเอียดโดเมน +   ค่าบริการ
จดโดเมนเนมใหม่   450/ปี
ต่ออายุโดเมนเนมเดิม   450/ปี
หมายเหตุ แพ็กเกจ Expert ชนิด 1 ปี ฟรีค่าโดนเมนเนมตลอดอายุการใช้งาน
+ เปลี่ยนแพ็กเกจ +
เลือกแพ็คเกจ ( Select Package )
:
ระยะเวลา ( Period )
:
 
ชื่อบัญชีสมาชิก ( Username )
:
อีเมล์แอดเดรส ( Email )
:
*พิมพ์รหัสยืนยัน
:
   
 
Copy Right 2009 © NaRanDD.com. All rights reserved.
NaRanDD .com
...
Tel. 092-626-8924, 089-223-4565