+ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
+ สำหรับผู้ค้ารายเล็ก
+ รองรับเว็บไซท์ 1 ภาษา
+ จุดเริ่มต้นสำหรับธุรกิจ E-Commerce
+ เปิดพร้อมประกอบการ Online ( ตลอด24 Hr. )
+ ระยะเวลาในการ Online ทำการ 12 เดือน
+ จุดเริ่มต้นสำหรับธุรกิจ มืออาชีพ
+ เปิดพร้อมประกอบการ Online ( ตลอด24 Hr. )
+ ระยะเวลาในการ Online ทำการ 12 เดือน
+ ก้าวสู่มืออาชีพ ในราคาสุดคุ้ม
+ เหมาะกับร้านค้าที่มีสินค้าระดับปานกลาง
+ รองรับเว็บไซท์ 2 ภาษา
+ เพิ่มเติมขีดความสามารถ รองรับการค้าขายมากขึ้น
+ เหมาะกับร้านค้าที่มีสินค้ามากมาย
+ รองรับเว็บไซท์ 2 ภาษา
+ เพิ่มเติมขีดความสามารถ ก้าวสู่ผู้นำการตลาด
+ เหมาะกับร้านค้าที่มีสินค้ามากมาย
+ รองรับเว็บไซท์ 2 ภาษา
 
Free Package
Promotion Package
Bronze Package
Silver Package
Gold Package
Platinum Package
ชื่อร้าน ( Shop Name )
narandd.com/shopname
http://www.yourdomain.com หรือ http://www.narandd.com/shopname
Payment Gateway
จำนวนสินค้า ( Items )
30 ชิ้น
150 ชิ้น
300 ชิ้น
500 ชิ้น
1200 ชิ้น
ไม่จำกัด
จำนวนแคตตาล็อก
( Catalogs )
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ปรับเปลี่ยนหน้าตา
( Templates )
ปรับเปลี่ยนโลโก้ ( Logo )
ค่าติดตั้ง บริการ
ฟรี

6 เดือน 400 บา์ท
1 ปี 600 บาท

6 เดือน 700 บา์ท
1 ปี 1,000 บาท

6 เดือน 900 บา์ท
1 ปี 1,500 บาท

6 เดือน 1,800 บา์ท
1 ปี 3,000 บาท

6 เดือน 2,700 บา์ท
1 ปี 4,500 บาท

ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม
550 บาท / 1 ปี
450 บาท / 1 ปี
450 บาท / 1 ปี
450 บาท / 1 ปี
450 บาท / 1 ป
ฟรีสำหรับ 1 ปี
 
 • ปรับเปลี่ยนหน้าตา
( Templates )
 • เปลี่ยนโลโก้
 • เปลี่ยนพื้นหลังเว็บไซส์
 • ใส่แผนที่ของร้านค้าได้
 • มีระบบแลกแบนเนอร์
( ฺBanner )
 • ตะกร้าสินค้า Shopping Cart
 • รายงานการสั่งซื้อสินค้า
 • ระบบใส่คีย์เวริด์สำหรับ
Search Engine
 • รายงานสถิติผู้เข้าชม เว็บไซต์

 • รายงานสถิติผู้เข้าชม เว็บไซต์เพิ่มจากด้านนอกเว็บได้

 • ระบบสรุปรายงานสถิติเข้า
ชมสินค้า
 • ระบบคำนวนภาษี VAT
• ระบบคำนวนค่าขนส่ง
อัตโนมัติ
• ระบบตรวจสอบสถานะ
พัสดุไปรษณีย์
 • มีระบบแบบสอบถาม
ออนไลน์ (Poll)
 • แสดงข่าวสารร้านค้าได้
 • ประกาศ "ซื้อ-ขาย" สินค้า
 • รองรับภาษาไทย-อังกฤษ
 • ตกแต่งรายละเอียดสินค้า
ได้ (HTML)
 • จัดแสดงสินค้าโปรโมชั่นได้
 • จัดแสดงสินค้าแนะนำได้
 • มีลูกเล่นในการแสดง
สินค้าลดราคา
 • กระดานข่าว ( Webboard )
 • บริการย้ายโดเมนที่อื่นมาที่
เว็บไซต์คุณได้
 • กระดานข่าว ( Webboard )
 • ตะกร้าสินค้า
( Shopping Cart )
 • ระบบค้นหาแบบ Full Text
 • ระบบสินค้าแนะนำ
(Recommended)
 • ระบบสินค้าำโปรโมชั่น
(
Promotion)
 • ระบบสรุปรายงานสถิติ
เข้าชมสินค้า
 • Server Location
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
Thailand
 • Other Feature
ปิดให้บริการ หากร้านไม่มีการอัพเดต เป็นเวลา 1 เดือน
-
-
-
-
-
 • Email Account
-
any@yourshop.com
3 Accounts 20 Mb
any@yourshop.com
5 Accounts 30 Mb
any@yourshop.com
10 account
( Total 50 Mb )
any@yourshop.com
15 Accounts
(Total 70 Mb)
any@yourshop.com
20 Accounts
(Total 100 Mb)
 
 
Copy Right 2009 © NaRanDD.com. All rights reserved.
NaRanDD .com
...
Tel. 092-626-8924, 089-223-4565