สมัครสมาชิกกับ "NaranDD.com"

แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
+ ข้อมูลส่วนตัว +
ชื่อบัญชีสมาชิก จะใช้เป็นชื่อร้านของคุณ เช่น http://www.narandd.com/shop/shopname
*ชื่อบัญชีสมาชิก ( Username )
:
เป็นภาษาอังกฤษตัวอักษร ( a-z, A-Z ) ตัวเลข ( 0-9 ) ควรมีจำนวน 6 - 15 ตัวอักษร
   
*รหัสผ่าน ( Password )
:
เป็นภาษาอังกฤษตัวอักษร ( a-z, A-Z ) ตัวเลข ( 0-9 ) ควรมีจำนวน 6 - 15 ตัวอักษร
ยืนยันรหัส ( Re-enter Password )
:
ประเภทของธุรกิจ ( Business type )
: บุคคลธรรมดา ( Individual ) บริษัทหรือร้านค้า ( Business )
*ชื่อ ( Name )
:
นามสกุล ( Lastname )
:
เพศ ( Gender )
: ชาย ( Male ) หญิง ( Female )
วันเกิด ( Date of Birth )
:
*อีเมล์แอดเดรส ( Email )
:
*ประเทศ ( Country )
:
จังหวัด ( Province )
:
*รหัสไปรษณีย์ ( Zipcode )
:
*ที่อยู่ ( Address )
:
*เบอร์โทรศัพท์ ( Telephone )
:
เบอร์มือถือ ( Mobile )
:
การศึกษา ( Education )
:
สถานภาพ ( Status )
:
อาชีพ ( Career )
:
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ( Income )
:
*บัตรประชาชน ( Id card )
:
เขียนติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือขีดกลางคั่น
+ รายละเอียด Package +
เลือกแพ็คเกจ ( Select Package )
:
ระยะเวลา ( Period )
:
โดเมนเนม ( Domain name )
: . ถ้าต้องการใช้โดเมนนี้
* ค่าโดเมน 450 ต่อปี ยกเว้นสำหรับแพคเกจ platinum ฟรี 1 ปี
   
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
กรณีจดโดเมน
550 บาท / 1 ปี

6 เดือน 400 บา์ท
1 ปี 600 บาท

6 เดือน 700 บา์ท
1 ปี 1,000 บาท

6 เดือน 900 บา์ท
1 ปี 1,500 บาท

6 เดือน 1,800 บา์ท
1 ปี 3,000 บาท
6 เดือน 2,700 บา์ท
1 ปี 4,500 บาท
*พิมพ์รหัสยืนยัน
:
   
 
Copy Right 2009 © NaRanDD.com. All rights reserved.
NaRanDD .com
...
Tel. 092-626-8924, 089-223-4565